Εταιρικό Προφίλ
perif_profile.jpg

Η Περιφερειακή Σ.Π.Ε. Λευκωσίας Λίμιτεδ είναι συνεργατικό μη κερδοσκοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Από την 01/01/2008 η Περιφερειακή Σ.Π.Ε. Λευκωσίας Λίμιτεδ είναι συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ – Κεντρικό Φορέα.

Η λειτουργία της Περιφερειακής Σ.Π.Ε. Λευκωσίας Λίμιτεδ ως συνεργατικό μη κερδοσκοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διέπεται από τον Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και Θεσμούς, τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, τους όρους της συμφωνίας σύνδεσης με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ – Κεντρικό Φορέα και τους Ειδικούς Κανονισμούς της Εταιρείας οι οποί εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

 

Ειδήσεις

                                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                  

Τις τελευταίες μέρες, κυκλοφορούν και πάλιν κακόβουλες φήμες και αποστέλλονται διάφορα ηλεκτρονικά μηνύματα και μηνύματα “SMS” ότι δήθεν θα γίνει κούρεμα στις καταθέσεις στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα.  Είναι φανερό πλέον πως το περιεχόμενό τους, έχει ως στόχο τον κλονισμό της εμπιστοσύνης του λαού προς το Συνεργατικό Κίνημα και την πρόκληση πανικού, γι’ αυτό και έχουμε ήδη προχωρήσει σε καταγγελία συγκεκριμένων περιπτώσεων στην Αστυνομία.

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά ότι η ανακεφαλαιοποίηση των ΣΠΙ είναι πλήρως εξασφαλισμένη με βάση τα όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο Συναντίληψης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Τρόϊκα.

Ο Συνεργατισμός συμπεριφέρεται με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα που επιβάλλουν οι σημερινές συνθήκες και ανέμενε από όλους και από τον καθ’ ένα  ξεχωριστά, την ανάλογη συμπεριφορά.

Καλούμε τα μέλη και πελάτες μας όπως αγνοούν το περιεχόμενο τέτοιων κακόβουλων και στοχευμένων ψιθύρων, φημών και  μηνυμάτων γιατί είναι αυτονόητο πλέον σε τι αποσκοπούν.

 

--------------------------------------------------

 

Internet Banking

internet banking
Καλωσήρθατε στο i-banking. Στην Ηλεκτρονική Τράπεζα της Περιφερειακής Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Λευκωσίας Λίμιτεδ
Welcome to the Internet Banking of Periferiaki Coop Ltd. Please click below to log-in

Click here

Δίκτυο Καταστημάτων

map

ΚΕΝΤΡΙΚΟ : Συνεργατισμού 1, 2572 Πέρα Χωρίο,
Τηλ: 22441000, Φαξ:22524510

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΕΡΙΟΥ :
Στροβόλου 40Β, 2480 Τσέρι,
Τηλ:22380622, Φαξ: 22380638
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΥΜΠΙΩΝ :
Γρ. Αυξεντίου 25, 2566 Λύμπια,
Τηλ:22441155, Φαξ:22525565
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΑΜΠΡΑΣ :
Γρ. Αυξεντίου 37, 2563 Αλάμπρα, Τηλ: 22524341, Φαξ:22525700
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΤΣΙΑΤΗ :
2564 Κοτσίατης,
Τηλ: 22523080, Φαξ:2252633
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΑΛΙΟΥ :
Ευαγγελίστριας 2, 2540 Δάλι,
Τηλ: 22413000, Φαξ:22523400
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ :
Φλωρίνας Παπακώστα 2, 2548, Καλλιθέα, Δάλι, Τηλ: 22413150, Φαξ:22489172
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ : Πυροϊου 4, 2573 Ποταμιά,
Τηλ: 22526681, Φαξ:22526317